10 przykazań

Temat dziesięciu przykazań Bożych pojawił się przy okazji dwudziestej ósmej niedzieli zwykłej. Gdy bogacz pyta ,,Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?„, Mistrz pyta go o znajomość przykazań. Spróbowaliśmy sprawdzić, czy dzieci znają przykazania. Przygotowaliśmy grę. 2015-10-11 10.18.46

Kręgle z numerkami od 1-10 ułożyliśmy w rzędzie. Za nimi przedmioty, które symbolizowały poszczególne przykazania. Kolejno wybrane dziecko rzucało piłką, a po strąceniu kręgla – zgadywało treść przykazania. Podpowiedzią były przedmioty z szala:10przykazan10przykazan10przykazan

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną – złoty medal z nr 1. Bóg nie tylko jest jeden, ale i wszechmogący – najlepszy we wszystkim.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno – pasta do zębów. Nasz język musi być czysty, imiona Boga służą do modlitwy, poważnych rozmów.
  3. Pamiętaj , abyś dzień święty święcił – kalendarz. Nawet całkiem świeckie kalendarze, te w kotki, auta i postaci z bajek, mają zaznaczoną niedziele i święta! Idziemy spotkać się z Bogiem – hura.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją – zdjęcie rodziny.
  5. Nie zabijaj – nóż plastikowy.
  6. Nie cudzołóż – rozdarte serce.
  7. Nie kradnij – łapka z przyklejoną czekoladką. Podebranie rodzeństwu słodyczy już kwalifikuje się pod to przykazanie 🙂
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu – sznurek z przyklejonymi trzema karteczkami. Na pierwszej napisano małą czcionką KŁAMSTWO, na drugiej i trzeciej to samo, ale coraz większą czcionką. Małe półprawdy, przemilczenia, obmowy prowadzą do dużych kłopotów.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego – obrączka.
  10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest – stosik monet.

Nauczyliśmy się również gestów, które pomagają przypomnieć sobie kolejne Boże zasady. Pokazuje się najpierw numer przykazania i wskazanymi palcami robi się gest związany z danym przykazaniem. Pierwsze – kiwamy palcem wskazującym negując istnienie innych bóstw. Drugie – dwa palce wędrują na usta. Trzecie – palce trzymają wyobrażony dzwonek i wołają do kościoła. Czwarte – salutujemy (mamy i taty słuchamy jak generała). Piąte – palce zamykają się w pięść (mina groźna) -otwierają się (mina wesoła) ręce dał nam Bóg do czynienia dobra. Szóste kciuk na otwartej dłoni – małżonkowie to jedno. Siódme – prawa rączka kradnie dwa palce lewej. Ósme – zamykamy usta obiema dłoniami. Dziewiąte – wskazujemy palec serdeczny, na który zakłada się obrączkę. Dziesiąte – gest znaczący: Chcę więcej, więcej, więcej….