Wielki Tydzień

W Niedzielę Palmową 2016-03-20 12.51.16

zanieśliśmy w darach ofiarnych zielone liście palm. Rozmawialiśmy o poszczególnych dniach Wielkiego Tygodnia. Na każdy dzień przygotowane było pudełko z symbolem.

W poniedziałek, po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, Jezus idzie do świątyni się pomodlić. Zastaje tam tłumy kupców, stragany, zwierzęta, brud. Jezus oświadcza, że Dom Boży jest miejscem modlitwy i rozgania kupców.

We wtorek po raz ostatni Jezus naucza publicznie. ,,Odpowiedział im więc Jezus : « Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość . Chodźcie , dopóki macie światłość , aby was ciemność nie ogarnęła . A kto chodzi w ciemności , nie wie , dokąd idzie . Dopóki światłość macie , wierzcie w światłość , abyście byli synami światłości ». ” J 12, 35-36

Środę najprawdopodobniej Jezus spędził w Betanii z Łazarzem, Martą, Marią i uczniami. W gronie najbliższych przygotowywał się na ostatnie dni. We wtorek lub środę Judasz zgadza się zdradzić Jezusa za 30 srebrników. Mt 26, 14-16

We czwartek miała miejsce Ostatnia Wieczerza oraz modlitwa w ogrodzie oliwnym. Łk 22, 7-23

Piątek upamiętnia śmierć Jezusa na krzyżu. Dla nas symbolem tego dnia były gałązki z kolcami na wzór cierni. Mk 14:43-15:32 

Sobota. Kiedy Jezus wyzionął ducha, zasłona świątyni, która oddziela Miejsce Najświętsze od reszty świątyni rozdarła się na dwie części. Wcześniej tylko arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego w obecności Boga, raz w roku; kurtyna oznaczała separację między Bogiem a ludźmi. Teraz, gdy Jezus dał siebie jako ostateczną ofiarę za nasze grzechy możemy uzyskać dostęp do Boga bezpośrednio. Mk 15:33-47
W niedzielnym pudełku nie było nic – tak jak grób było puste.