Msza rodzinna

Spotykamy się o godzinie 10.30. W trakcie czytań najmłodsze dzieci wychodzą do kaplicy akademickiej, gdzie czytana jest Ewangelia, odbywa się spotkanie katechetyczne, a następnie dzieci wracają w procesji z darami do ołtarza. W tym czasie rodzice mają okazję wysłuchać ,,dorosłego” kazania. Pod koniec liturgii dzieci przychodzą do ołtarza, a rodzice i cała wspólnota błogosławi je czytając modlitwę bł. Czesława.