Jezus w Nazarecie

FirstCenturyHome

Nazaret był maleńką wioską, prawdopodobnie nie posiadał nawet synagogi. Archeolodzy z swoich badań wysnuwają teorię, że nawet zwojów Pisma Świętego wioski tych rozmiarów nie posiadały. Większość uczonych szacuje liczbę Nazarejczyków z I w. n.e. na około 200 osób. Wszyscy się tam znali. Większość żyła z rolnictwa; chłopi pracowali dla siebie, a najemnicy rolni na ziemi cudzej. Trzecią kategorię stanowili rzemieślnicy. Domy budowane były z kamieni, na nich budowano więźbę z drewnianych belek, którą kryto strzechą. Dziedziniec był w centrum, a wokół niego dwa lub trzy domostwa.

Jezus spędził w Nazarecie pierwsze 30 lat życia. Prawdopodobnie uprawiali z Maryją i Józefem własny kawałek ziemi. Józef, jako cieśla, wykonywał rozmaite prace. Pomagał przy budowie domów (więźba dachowa, drzwi, zasuwy, kraty okienne), wykonywał meble i kufry oraz sprzęty dla rolników, w tym skomplikowane jarzma i pługi. Jezus na kartach Ewangelii posługiwał się kilkoma językami, więc prawdopodobnie sam lub z Józefem pracował w pobliskiej „metropolii’ Seforis, w której mieszkali Rzymianie, Grecy oraz kupcy ze wschodu i południa.