Jezus naucza w synagogach

WP_20160124_005„Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał ich w synagogach, wysławiany przez wszystkich.” Fragment Ewangelii z III Niedzieli Zwykłej najmłodsze dzieci zobrazowały naklejając wizerunki Jezusa na synagodze.

Podczas tej katechezy modliliśmy się za nasze rodziny, mając w szczególnej pamięci Babcie i Dziadków. Dzieci stworzyły wspólny album pt. „Rodzina”- album swoich przodków (przygotowały rysunki swoich babć, dziadków lub kogoś od kogo się uczą o Bogu ze swojej rodziny). Rysunki złożyliśmy  w jedną księgę i zanieśliśmy w darach.

album_przodkowalbum_przodkow1